Bolnička Hermetic Vrata

KBB

BOLNIČKA HERMETIC VRATA - KBB

Inteligentno digitalno upravljanje zauzimajući minimalan prostor. Varijante Slimdrive pogonske serije sa visinom od samo 7 cm savršeno se uklapaju u arhitekturu svake zgrade i pružaju raznovrsne mogućnosti primene. Vrlo tih pogon sa motorom kod koga nije prisutno habanje, integrisano baterijsko napajanje pri nestanku mrežnog, sa programibilnom funkcijom u slučaju nužde. Jednostavna montaža, puštanje u rad, podešavanje parametara i održavanje, zahvaljujući naprednom modularnom načinu izrade. Moguć i u izvedbi sa redundatnim pogonom za puteve evakuacije, sa nehabajućom dvomotornom linijskom tehnikom, inteligentnim digitalnim upravljanjem, sa opcijama integrisanja sa postojećim kontrolnim, bezbedonosnim i upravljačkim sistemima na objektu. Sve funkcije su integrisane u jednoj upravljačkoj jedinici, bez potrebe za dodatnim modulima. Proizvod je sertifikovan u skladu sa DIN 18650


PREUZMITE KATALOG PDF

Moderna i snažna vrata, pogodna za raznovrsne primene. Posebno snažan i precizan pogon, za velika i teška vratna krila i velike širine otvora. Inteligentno digitalno upravljanje, sa opcijama integrisanja sa postojećim kontrolnim, bezbedonosnim i upravljačkim sistemima na objektu. Takođe moguć u izvedbi sa redundatnim pogonom za puteve evakuacije, sa nehabajućom dvomotornom linijskom tehnikom. Vrlo tih pogon sa motorom kod koga nije prisutno habanje, integrisano baterijsko napajanje pri nestanku mrežnog, sa programibilnom funkcijom u slučaju nužde. Jednostavna montaža, puštanje u rad, podešavanje parametara i održavanje, zahvaljujući naprednom modularnom načinu izrade Mogućnost integrisanja u sisteme kontrole pristupa i sisteme za „pametno“ upravljanje zgradama. Proizvod je sertifikovan u skladu sa DIN 18650


PREUZMITE KATALOG PDF