Dodatna oprema automatskih sistema

 

Sigurnosni Senzori

Visokokvalitetni detektori pokreta specijalno dizajnirani za aktivaciju automatskih vrata. Predviđeni za sve vrste i modele automatskih vrata: klizna, krilna i kružna. Napredna mikrotalasna tehnologija, jednostavna montaža, kompaktni dizajn, visoka fleksibilnost, prilagodljivost, mogućnost montaže a potom i aktivacije na visinama i do 4 metra. Prestižna marka Hotron već 50 godina čini spoj japanske napredne tehnologije i evropske preciznosti izrade i praktičnosti u primeni. Svojim tehničkim mogućnostima omogućuje brzo otvaranje i “pametno” zatvaranje automatskih vrata, čime korisnik sem garantovane bezbednosti, značajno dobija u uštedi energije za grejanje odnosno hlađenje unutrašnjosti prostora. Napredni jednosmerni radar HR100-CT sa konstantnim praćenjem bezbednosti i tzv.mogućnošću ”učenja“vrata, smanjuje vreme otvorenog položaja vrata za 20 %, čime direktno omogućuje značajne uštede energije.

PREUZMITE KATALOG PDF

PREUZMITE KATALOG PDF

Hotron sigurnosne fotoćelije HP1 u kompletu sa kontrolerom, omogućavaju neophodnu sigurnost pri upotrebi svih vrsta automatskih vrata. Osnovna namena je onemogućavanje procesa zatvaranja vrata sve dok se osoba ili predmet nalaze u zoni njihove bezbednosti tj.pokrivanja. Praktičan dizajn, jednostavnost pri montaži, povećana bezbednost pešaka,prateća oprema, izuzetno malo vreme odziva, visoka pouzdanost u radu, mogućnost podešavanja osetljivosti, rang detekcije od 15 cm pa sve do 10 metara, kao i visok prag osestljivosti na direktne sunčeve zrake čine ovaj model jasnim izborom pri ugradnji svih vrsta automatskih vrata.


PREUZMITE KATALOG PDF

Nevidljiv, vrlo praktičan ali krajnje pouzdan senzor aktivacije idealan za sve vrste industrijskih vrata, te kontrole prolaza na automatskim rampama i kapijskim prolazima. Mogućnost ugradnje jednokanalnih i dvokanalnih induktivnih petlji Hotron sa uštedom kada 2 petlje koriste samo jedan kontroler. Široka primena kod svih vrsta i visina kamiona i viljuškara, jednostavnost i visoka pouzdanost sprečava mogućnost oštećenja vrata i rampi, kao i samih vozila prilikom prolaska, pravovremenom aktivacijom kao i pouzdanom detekcijom prisustva vozila sve dok je ono u zoni pokrivanja induktivne petlje.Takođe ugradnjom ove opreme omogućuje se skraćeno vreme otvaranja i zatvaranja magacinskih prostora, gde se značajno štedi energija za zagrevanje i hlađenje. Pouzdana Hotron japanska tehnologija i evropska preciznost u izradi već 50 godina čine ove petlje pravim rešenjem za Vaše specifične potrebe.


PREUZMITE KATALOG PDF

KONTROLA PRISTUPA

Središnja tačka na ulazima svih reprezentativnih objekata. Zahvaljujući visokom izolacionom učinku protiv loših vremenskih uticaja, buke i neželjenih protoka vazduha, rotaciona vrata osiguravaju efikasno odvanje spoljne i unutrašnje klime i značajno doprinose uštedi energije. Aktiviranje putem senzora kretanja spolja i iznutra; rotirajuća vrata ubrzavaju se i okreću automatski. Maksimalna udobnost i prolaz bez smetnji, sa ugrađenim sigurnosnim sistemima najvišeg stepena. Prilagodljiva brzina otvaranja, zaustavno vreme može se slobodno prilagoditi za letnji i zimski režim rada sa kraćim i dužim zaustavnim hodom. Opcije taster za smanjenje brzine okretanja za osobe sa hendikepom ili ograničenom pokretljivošću, kao i slobodan prolaz za osobe u invalidskim kolicima. Na kraju zaustavnog vremena vrata se zaustavljaju u početnoj poziciji. Moguća u izvedbi sa tri i četiri krila. Parametri vrata prilagodljivi po potrebi korisnika, optimalno prilagođavanje svakoj situaciji. Tipski ispitana i sertifikovana u skladu sa DIN 18650.


PREUZMITE KATALOG PDF

Automatska kružna vrata sa dva krila KA022 trenutno predstavljaju najoptimalnije rešenje za objekte sa visokim stepenom ekskluziviteta i velikom frekvencijom prolaznika jer poseduju višestruku namenu u zavisnosti od potrebe korisnika. Vrata mogu da rade u tri različita režima i to:
• kao kružna vrata, koja se koriste uglavnom radi energetske efikasnosti
• kao klizna vrata, koja se koriste u slučaju povećane frekvencije prolaznika
• brake out režim, gde se u slučaju dojave požara krila kompletno ručno otvaraju i obezbedjuju maksimalan prolazni prostor. Ovaj režim omogućava da se proveze vozilo kroz vrata.
Vrata su maksimalno opremljena sasigurnosnim sistemima i senzorima, tako da je smanjena mogućnost da dođe do bilo kakve povrede korisnika. Zbog svojih karakteristika ova vrata se preporučuju za luksuzne hotele i šoping centre.


PREUZMITE KATALOG PDF

Automatska kružna vrata KA023 su elegantna i ekonomična vrata koja se proizvode sa tri ili četiri krila i koja se koriste uglavnom kao sredstvo za povećanje energetske efikasnosti na objektu. KA023 označava najviše standarde u „vazdušnoj zaštiti“, gde se prvenstveno misli na prodor toplog/hladnog vazduha i smanjenju energetskih troškova, a pokazala su se kao jako dobar zaštitnik od uticaja prašine. Vrata poseduju standardan nivo zaštite, s tim da se po zahtevu korisnika mogu isporučiti i sa dodatnim opcionim sigurnosnim sistemima i senzorima. Vrata imaju širok spektar primene na objektima, počevši od hotela, banaka, aerodoma, poslovnih i tržnih centara, bolnica.


PREUZMITE KATALOG PDF

KAP100 kružna reklamna vrata trenutno predstavljaju najveće dostignuće u pogledu dizajna i mogućnosti na svetskom tržištu. Zadržala su sve glavne karakteristike osnovnog modela sa dva krila KA022, i redizajnirana su u skladu sa komercijalnim zahtevima. Osnovna karakteristika je da se obod vrata sastoji iz više „izloga“ koji se koriste kao savršeno mesto za postavljanje reklamnih panoa. Vrata su modernog dizajna, jedinstvenog i atraktivnog stila koji je idealan za šoping centre, supermarkete, poslovne zgrade i banke.


PREUZMITE KATALOG PDF

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Središnja tačka na ulazima svih reprezentativnih objekata. Zahvaljujući visokom izolacionom učinku protiv loših vremenskih uticaja, buke i neželjenih protoka vazduha, rotaciona vrata osiguravaju efikasno odvanje spoljne i unutrašnje klime i značajno doprinose uštedi energije. Aktiviranje putem senzora kretanja spolja i iznutra; rotirajuća vrata ubrzavaju se i okreću automatski. Maksimalna udobnost i prolaz bez smetnji, sa ugrađenim sigurnosnim sistemima najvišeg stepena. Prilagodljiva brzina otvaranja, zaustavno vreme može se slobodno prilagoditi za letnji i zimski režim rada sa kraćim i dužim zaustavnim hodom. Opcije taster za smanjenje brzine okretanja za osobe sa hendikepom ili ograničenom pokretljivošću, kao i slobodan prolaz za osobe u invalidskim kolicima. Na kraju zaustavnog vremena vrata se zaustavljaju u početnoj poziciji. Moguća u izvedbi sa tri i četiri krila. Parametri vrata prilagodljivi po potrebi korisnika, optimalno prilagođavanje svakoj situaciji. Tipski ispitana i sertifikovana u skladu sa DIN 18650.


PREUZMITE KATALOG PDF

Automatska kružna vrata sa dva krila KA022 trenutno predstavljaju najoptimalnije rešenje za objekte sa visokim stepenom ekskluziviteta i velikom frekvencijom prolaznika jer poseduju višestruku namenu u zavisnosti od potrebe korisnika. Vrata mogu da rade u tri različita režima i to:
• kao kružna vrata, koja se koriste uglavnom radi energetske efikasnosti
• kao klizna vrata, koja se koriste u slučaju povećane frekvencije prolaznika
• brake out režim, gde se u slučaju dojave požara krila kompletno ručno otvaraju i obezbedjuju maksimalan prolazni prostor. Ovaj režim omogućava da se proveze vozilo kroz vrata.
Vrata su maksimalno opremljena sasigurnosnim sistemima i senzorima, tako da je smanjena mogućnost da dođe do bilo kakve povrede korisnika. Zbog svojih karakteristika ova vrata se preporučuju za luksuzne hotele i šoping centre.


PREUZMITE KATALOG PDF

Automatska kružna vrata KA023 su elegantna i ekonomična vrata koja se proizvode sa tri ili četiri krila i koja se koriste uglavnom kao sredstvo za povećanje energetske efikasnosti na objektu. KA023 označava najviše standarde u „vazdušnoj zaštiti“, gde se prvenstveno misli na prodor toplog/hladnog vazduha i smanjenju energetskih troškova, a pokazala su se kao jako dobar zaštitnik od uticaja prašine. Vrata poseduju standardan nivo zaštite, s tim da se po zahtevu korisnika mogu isporučiti i sa dodatnim opcionim sigurnosnim sistemima i senzorima. Vrata imaju širok spektar primene na objektima, počevši od hotela, banaka, aerodoma, poslovnih i tržnih centara, bolnica.


PREUZMITE KATALOG PDF

KAP100 kružna reklamna vrata trenutno predstavljaju najveće dostignuće u pogledu dizajna i mogućnosti na svetskom tržištu. Zadržala su sve glavne karakteristike osnovnog modela sa dva krila KA022, i redizajnirana su u skladu sa komercijalnim zahtevima. Osnovna karakteristika je da se obod vrata sastoji iz više „izloga“ koji se koriste kao savršeno mesto za postavljanje reklamnih panoa. Vrata su modernog dizajna, jedinstvenog i atraktivnog stila koji je idealan za šoping centre, supermarkete, poslovne zgrade i banke.


PREUZMITE KATALOG PDF

HIDRAULIČNI ZATVARAČI

Središnja tačka na ulazima svih reprezentativnih objekata. Zahvaljujući visokom izolacionom učinku protiv loših vremenskih uticaja, buke i neželjenih protoka vazduha, rotaciona vrata osiguravaju efikasno odvanje spoljne i unutrašnje klime i značajno doprinose uštedi energije. Aktiviranje putem senzora kretanja spolja i iznutra; rotirajuća vrata ubrzavaju se i okreću automatski. Maksimalna udobnost i prolaz bez smetnji, sa ugrađenim sigurnosnim sistemima najvišeg stepena. Prilagodljiva brzina otvaranja, zaustavno vreme može se slobodno prilagoditi za letnji i zimski režim rada sa kraćim i dužim zaustavnim hodom. Opcije taster za smanjenje brzine okretanja za osobe sa hendikepom ili ograničenom pokretljivošću, kao i slobodan prolaz za osobe u invalidskim kolicima. Na kraju zaustavnog vremena vrata se zaustavljaju u početnoj poziciji. Moguća u izvedbi sa tri i četiri krila. Parametri vrata prilagodljivi po potrebi korisnika, optimalno prilagođavanje svakoj situaciji. Tipski ispitana i sertifikovana u skladu sa DIN 18650.


PREUZMITE KATALOG PDF

Automatska kružna vrata sa dva krila KA022 trenutno predstavljaju najoptimalnije rešenje za objekte sa visokim stepenom ekskluziviteta i velikom frekvencijom prolaznika jer poseduju višestruku namenu u zavisnosti od potrebe korisnika. Vrata mogu da rade u tri različita režima i to:
• kao kružna vrata, koja se koriste uglavnom radi energetske efikasnosti
• kao klizna vrata, koja se koriste u slučaju povećane frekvencije prolaznika
• brake out režim, gde se u slučaju dojave požara krila kompletno ručno otvaraju i obezbedjuju maksimalan prolazni prostor. Ovaj režim omogućava da se proveze vozilo kroz vrata.
Vrata su maksimalno opremljena sasigurnosnim sistemima i senzorima, tako da je smanjena mogućnost da dođe do bilo kakve povrede korisnika. Zbog svojih karakteristika ova vrata se preporučuju za luksuzne hotele i šoping centre.


PREUZMITE KATALOG PDF

Automatska kružna vrata KA023 su elegantna i ekonomična vrata koja se proizvode sa tri ili četiri krila i koja se koriste uglavnom kao sredstvo za povećanje energetske efikasnosti na objektu. KA023 označava najviše standarde u „vazdušnoj zaštiti“, gde se prvenstveno misli na prodor toplog/hladnog vazduha i smanjenju energetskih troškova, a pokazala su se kao jako dobar zaštitnik od uticaja prašine. Vrata poseduju standardan nivo zaštite, s tim da se po zahtevu korisnika mogu isporučiti i sa dodatnim opcionim sigurnosnim sistemima i senzorima. Vrata imaju širok spektar primene na objektima, počevši od hotela, banaka, aerodoma, poslovnih i tržnih centara, bolnica.


PREUZMITE KATALOG PDF

KAP100 kružna reklamna vrata trenutno predstavljaju najveće dostignuće u pogledu dizajna i mogućnosti na svetskom tržištu. Zadržala su sve glavne karakteristike osnovnog modela sa dva krila KA022, i redizajnirana su u skladu sa komercijalnim zahtevima. Osnovna karakteristika je da se obod vrata sastoji iz više „izloga“ koji se koriste kao savršeno mesto za postavljanje reklamnih panoa. Vrata su modernog dizajna, jedinstvenog i atraktivnog stila koji je idealan za šoping centre, supermarkete, poslovne zgrade i banke.


PREUZMITE KATALOG PDF

KAP100 kružna reklamna vrata trenutno predstavljaju najveće dostignuće u pogledu dizajna i mogućnosti na svetskom tržištu. Zadržala su sve glavne karakteristike osnovnog modela sa dva krila KA022, i redizajnirana su u skladu sa komercijalnim zahtevima. Osnovna karakteristika je da se obod vrata sastoji iz više „izloga“ koji se koriste kao savršeno mesto za postavljanje reklamnih panoa. Vrata su modernog dizajna, jedinstvenog i atraktivnog stila koji je idealan za šoping centre, supermarkete, poslovne zgrade i banke.


PREUZMITE KATALOG PDF

KAP100 kružna reklamna vrata trenutno predstavljaju najveće dostignuće u pogledu dizajna i mogućnosti na svetskom tržištu. Zadržala su sve glavne karakteristike osnovnog modela sa dva krila KA022, i redizajnirana su u skladu sa komercijalnim zahtevima. Osnovna karakteristika je da se obod vrata sastoji iz više „izloga“ koji se koriste kao savršeno mesto za postavljanje reklamnih panoa. Vrata su modernog dizajna, jedinstvenog i atraktivnog stila koji je idealan za šoping centre, supermarkete, poslovne zgrade i banke.


PREUZMITE KATALOG PDF

VAZDUŠNE ZAVESE

Središnja tačka na ulazima svih reprezentativnih objekata. Zahvaljujući visokom izolacionom učinku protiv loših vremenskih uticaja, buke i neželjenih protoka vazduha, rotaciona vrata osiguravaju efikasno odvanje spoljne i unutrašnje klime i značajno doprinose uštedi energije. Aktiviranje putem senzora kretanja spolja i iznutra; rotirajuća vrata ubrzavaju se i okreću automatski. Maksimalna udobnost i prolaz bez smetnji, sa ugrađenim sigurnosnim sistemima najvišeg stepena. Prilagodljiva brzina otvaranja, zaustavno vreme može se slobodno prilagoditi za letnji i zimski režim rada sa kraćim i dužim zaustavnim hodom. Opcije taster za smanjenje brzine okretanja za osobe sa hendikepom ili ograničenom pokretljivošću, kao i slobodan prolaz za osobe u invalidskim kolicima. Na kraju zaustavnog vremena vrata se zaustavljaju u početnoj poziciji. Moguća u izvedbi sa tri i četiri krila. Parametri vrata prilagodljivi po potrebi korisnika, optimalno prilagođavanje svakoj situaciji. Tipski ispitana i sertifikovana u skladu sa DIN 18650.


PREUZMITE KATALOG PDF

Kontakt

Alumatik plus d.o.o Beograd, Marka Nikolića 11, 11080 Beograd
Telefon: +381 11 3 167 671 Fax: + 381 11 37 52 368

Uvek tu za vas.

24/7 Podrska tokom cele godine!