AUTOMATSKE PARKING RAMPE - PARKING SISTEMI - KoNTROLA NAPLATE PARKIRANJA

NICE-SMARTPARK

AUTOMATSKE PARKING RAMPE - NICE

Inteligentno digitalno upravljanje zauzimajući minimalan prostor. Varijante Slimdrive pogonske serije sa visinom od samo 7 cm savršeno se uklapaju u arhitekturu svake zgrade i pružaju raznovrsne mogućnosti primene. Vrlo tih pogon sa motorom kod koga nije prisutno habanje, integrisano baterijsko napajanje pri nestanku mrežnog, sa programibilnom funkcijom u slučaju nužde. Jednostavna montaža, puštanje u rad, podešavanje parametara i održavanje, zahvaljujući naprednom modularnom načinu izrade. Moguć i u izvedbi sa redundatnim pogonom za puteve evakuacije, sa nehabajućom dvomotornom linijskom tehnikom, inteligentnim digitalnim upravljanjem, sa opcijama integrisanja sa postojećim kontrolnim, bezbedonosnim i upravljačkim sistemima na objektu. Sve funkcije su integrisane u jednoj upravljačkoj jedinici, bez potrebe za dodatnim modulima. Proizvod je sertifikovan u skladu sa DIN 18650


PREUZMITE KATALOG PDF

Moderna i snažna vrata, pogodna za raznovrsne primene. Posebno snažan i precizan pogon, za velika i teška vratna krila i velike širine otvora. Inteligentno digitalno upravljanje, sa opcijama integrisanja sa postojećim kontrolnim, bezbedonosnim i upravljačkim sistemima na objektu. Takođe moguć u izvedbi sa redundatnim pogonom za puteve evakuacije, sa nehabajućom dvomotornom linijskom tehnikom. Vrlo tih pogon sa motorom kod koga nije prisutno habanje, integrisano baterijsko napajanje pri nestanku mrežnog, sa programibilnom funkcijom u slučaju nužde. Jednostavna montaža, puštanje u rad, podešavanje parametara i održavanje, zahvaljujući naprednom modularnom načinu izrade Mogućnost integrisanja u sisteme kontrole pristupa i sisteme za „pametno“ upravljanje zgradama. Proizvod je sertifikovan u skladu sa DIN 18650


PREUZMITE KATALOG PDF

PARKING SISTEMI

Inteligentno digitalno upravljanje zauzimajući minimalan prostor. Varijante Slimdrive pogonske serije sa visinom od samo 7 cm savršeno se uklapaju u arhitekturu svake zgrade i pružaju raznovrsne mogućnosti primene. Vrlo tih pogon sa motorom kod koga nije prisutno habanje, integrisano baterijsko napajanje pri nestanku mrežnog, sa programibilnom funkcijom u slučaju nužde. Jednostavna montaža, puštanje u rad, podešavanje parametara i održavanje, zahvaljujući naprednom modularnom načinu izrade. Moguć i u izvedbi sa redundatnim pogonom za puteve evakuacije, sa nehabajućom dvomotornom linijskom tehnikom, inteligentnim digitalnim upravljanjem, sa opcijama integrisanja sa postojećim kontrolnim, bezbedonosnim i upravljačkim sistemima na objektu. Sve funkcije su integrisane u jednoj upravljačkoj jedinici, bez potrebe za dodatnim modulima. Proizvod je sertifikovan u skladu sa DIN 18650


PREUZMITE KATALOG PDF

Moderna i snažna vrata, pogodna za raznovrsne primene. Posebno snažan i precizan pogon, za velika i teška vratna krila i velike širine otvora. Inteligentno digitalno upravljanje, sa opcijama integrisanja sa postojećim kontrolnim, bezbedonosnim i upravljačkim sistemima na objektu. Takođe moguć u izvedbi sa redundatnim pogonom za puteve evakuacije, sa nehabajućom dvomotornom linijskom tehnikom. Vrlo tih pogon sa motorom kod koga nije prisutno habanje, integrisano baterijsko napajanje pri nestanku mrežnog, sa programibilnom funkcijom u slučaju nužde. Jednostavna montaža, puštanje u rad, podešavanje parametara i održavanje, zahvaljujući naprednom modularnom načinu izrade Mogućnost integrisanja u sisteme kontrole pristupa i sisteme za „pametno“ upravljanje zgradama. Proizvod je sertifikovan u skladu sa DIN 18650


PREUZMITE KATALOG PDF

PARKING SISTEMI

Sistem za automatsku naplatu i kontrolu parkiranja "SmartPark" predviđen je za objekte sa velikim brojem parking mesta i povećanom frekvencijom (tržni centri, supermarketi, hoteli, poslovne zgrade...). Sistem je veoma funkcionalan i prilagodljiv zahtevima korisnika, pogotovo u pogledu većeg broja povezanih parking jedinica i naplatnih mesta.Sistem za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima omogućava jednostavnu, automatizovanu kontrolu ulaska, izlaska i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima (delovi javnih površina ograđeni za potrebe parkiranja vozila, parking garaže, ulazi na parkirališta sajmova, ulazi na parking prostore poslovnih objekata sa mešovitim režimom ulaska npr. zakupljeni parking prostor i dnevna naplata i sl.)


PREUZMITE KATALOG PDF

Automatska kružna vrata sa dva krila KA022 trenutno predstavljaju najoptimalnije rešenje za objekte sa visokim stepenom ekskluziviteta i velikom frekvencijom prolaznika jer poseduju višestruku namenu u zavisnosti od potrebe korisnika. Vrata mogu da rade u tri različita režima i to:
• kao kružna vrata, koja se koriste uglavnom radi energetske efikasnosti
• kao klizna vrata, koja se koriste u slučaju povećane frekvencije prolaznika
• brake out režim, gde se u slučaju dojave požara krila kompletno ručno otvaraju i obezbedjuju maksimalan prolazni prostor. Ovaj režim omogućava da se proveze vozilo kroz vrata.
Vrata su maksimalno opremljena sasigurnosnim sistemima i senzorima, tako da je smanjena mogućnost da dođe do bilo kakve povrede korisnika. Zbog svojih karakteristika ova vrata se preporučuju za luksuzne hotele i šoping centre.


PREUZMITE KATALOG PDF

Automatska kružna vrata KA023 su elegantna i ekonomična vrata koja se proizvode sa tri ili četiri krila i koja se koriste uglavnom kao sredstvo za povećanje energetske efikasnosti na objektu. KA023 označava najviše standarde u „vazdušnoj zaštiti“, gde se prvenstveno misli na prodor toplog/hladnog vazduha i smanjenju energetskih troškova, a pokazala su se kao jako dobar zaštitnik od uticaja prašine. Vrata poseduju standardan nivo zaštite, s tim da se po zahtevu korisnika mogu isporučiti i sa dodatnim opcionim sigurnosnim sistemima i senzorima. Vrata imaju širok spektar primene na objektima, počevši od hotela, banaka, aerodoma, poslovnih i tržnih centara, bolnica.


PREUZMITE KATALOG PDF

KAP100 kružna reklamna vrata trenutno predstavljaju najveće dostignuće u pogledu dizajna i mogućnosti na svetskom tržištu. Zadržala su sve glavne karakteristike osnovnog modela sa dva krila KA022, i redizajnirana su u skladu sa komercijalnim zahtevima. Osnovna karakteristika je da se obod vrata sastoji iz više „izloga“ koji se koriste kao savršeno mesto za postavljanje reklamnih panoa. Vrata su modernog dizajna, jedinstvenog i atraktivnog stila koji je idealan za šoping centre, supermarkete, poslovne zgrade i banke.


PREUZMITE KATALOG PDF