PROTIVPOŽARNE ZAVESE - VRATA

KGG Brandschutzsystems

PP ZAVESE - VRATA

KGG BRANDSCHUTZSYSTEMS je jedan od najvećih proizvođača PP zavesa sa dugogodišnjim iskustvom i visokim stepenom inovacija. PP Zavese su savremeno rešenje za zaštitu objekata od širenja požara. Imaju široku primenu u pozorištima, bioskopima kao velikim javnim i poslovnim objektima u kojima se okuplja veliki broj ljudi. Njihovom primenom se postiže veliko protivpožarno rasterećenje prostora i štite putevi evakuacije. Protivdimnim zavesama se stvaraju sektori, da bi se izbeglo širenje dima izvan ugroženih prostora. PP zavese imaju široku primenu u industriji, hotelima i poslovnim objektima


PREUZMITE KATALOG PDF
PREUZMITE KATALOG PDF

Moderna i snažna vrata, pogodna za raznovrsne primene. Posebno snažan i precizan pogon, za velika i teška vratna krila i velike širine otvora. Inteligentno digitalno upravljanje, sa opcijama integrisanja sa postojećim kontrolnim, bezbedonosnim i upravljačkim sistemima na objektu. Takođe moguć u izvedbi sa redundatnim pogonom za puteve evakuacije, sa nehabajućom dvomotornom linijskom tehnikom. Vrlo tih pogon sa motorom kod koga nije prisutno habanje, integrisano baterijsko napajanje pri nestanku mrežnog, sa programibilnom funkcijom u slučaju nužde. Jednostavna montaža, puštanje u rad, podešavanje parametara i održavanje, zahvaljujući naprednom modularnom načinu izrade Mogućnost integrisanja u sisteme kontrole pristupa i sisteme za „pametno“ upravljanje zgradama. Proizvod je sertifikovan u skladu sa DIN 18650


PREUZMITE KATALOG PDF