SISTEMI KONTROLE PROLASKA PEŠAKA

KBB

KONTROLA PROLASKA PEŠAKA-KBB

Izuzetno snažne kapije rotiraju se na fiksnom kućištu, omogućujući kontrolisan ulaz i izlaz, sa širinama pešačkog prolaza do 1000 mm. Izvedba je u tri osnovne verzije: vertikalna, cilindrična i tzv.“kapija most”. Prve dve verzije traže manji prostor i manje vremena za montažu, ali omogućuju uži prolaz, sa redukovanim pratećim funkcijama. Treća verzija je u najkompletnijoj izvedbi, sa najširim mogućim prolazom, bezbedonosnim funkcijama, omogućujući prolaz invalidskim kolicima, većem teretu, kao i biciklima.Bezbedost, pouzdanost i visok kvalitet izrade se podrazumevaju.


PREUZMITE KATALOG PDF

Ovaj model pešačke kapije svojim konstruktivnim rešenjem omogućuje najbrži prolaz pešaka, pri tom zadržavajući sve potrebne osobine pouzdanosti i bezbednosti. Omogućena je širina prolaza do 900 mm, sa mogućnošu izrade krila u različitim bojama i dizajnima. U evakuacionim situacijama krila se uvlače u kućište, omogućujući nesmetan i čist prolaz. Kao i kod prethodnih modela, prisutne su visoke funkcije bezbednosti, mogućnost integrisanja u postojeće sisteme, izdržljivost i pouzdanost u radu .


PREUZMITE KATALOG PDF

Ovaj model je varijacija klizne kapije, sa preuzetim pozitivnim karakteristikama kliznih automatskih vrata, čime omogućuje punu širinu prolaza pešaka, uz obezbeđenu punu funkcionalnost i bezbednost. Prednosti ovog modela su odličan dizajn, brzina otvaranja, nemogućnost prolaženja ispod ili preko krila kapije, a omogućen je čist prolaz od 900 mm. Prisutan je moćan modul detekcije, sa garantovanom besprekornom bezbednosti, kvalitetnom izradom, izdržljivošću i dugotrajnošću eksploatacije.


PREUZMITE KATALOG PDF

Ovaj model pešačkih kapija je takođe bez potrebe za pojedinačnim opsluživanjem i kontrolom. Dostupan u nekoliko verzija, sa opcijama prolaznih polja “trokraka”ili “krsta”, koja se okreću oko centralne ose. Povećana visina onemogućuje mogućnost zloupotrebe ili izbegavanja prolaza. Takođe, moguće su izvedbe spoljne i unutrašnje montaže i korišćenja, sa izuzetnom funkcionalnošću, neophodnom bezbednošću, mogućnošću integracije u postojeće sisteme i prisutne aplikacije na objektima. Ovaj model je najpovoljniji za ulaze u stadione, kao i koncertne hale i prostore. Izrada je od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika, sa opcijom plafonske rasvete kao dodatne opreme.


PREUZMITE KATALOG PDF