Zaokretna automatska vrata

GEZE sistemi kliznih vrata su izuzetno uski. Uprkos tome, pogoni vrata su prilično snažni i pomeraju velika i teška klizna vrata.

SlimDrive EMD

Niska ukupna visina i, kao takva, jasna linija dizajna – ovo su prodajni argumenti Slimdrive automatskih sistema kliznih vrata. Tanak i filigranski, savršeno se uklapa u staklene fasade.

DNG sistemi kliznih vrata koriste se u širokom spektru komercijalnih i industrijskih aplikacija. Upotreba: unutrašnja i spoljna vrata.

KDS 300S

Senzor za nadzor i senzor za bočno skeniranje, i sistem napajanja za nadzor unapred otkrivaju kvar senzora kako bi se osigurala najveća sigurnost. Visokokvalitetni motori proizvedeni u Nemačkoj.

Naši partneri su renomirane kompanije i ustanove, a njihov odluka da koriste naše usluge u najboljem smislu nas preporučuje kao stručnog i pouzdanog saradnika, koji poštuje potrebe i želje svojih klijenata, predlaže najoptimalnija rešenja, i daje stalnu podršku u nesmetanom korišćenju ugrađenih sistema i opreme.