DNG 2-krilna

automatska vrata

Moderna i snažna vrata, pogodna za raznovrsne primene. Posebno snažan i precizan pogon, za velika i teška vratna krila i velike širine otvora. Inteligentno digitalno upravljanje, sa opcijama integrisanja sa postojećim kontrolnim, bezbedonosnim i upravljačkim sistemima na objektu.

Što se tiče segmenta prodaje jednokrilnih kliznih vrata AlumatikPlus d.o.o. u saradnji sa velikim svetskim brendom DNG ima u ponudi:

KDS 300S

Tanak i kompaktan sistem dizajna i praktično bez održavanja, a modularni delovi su laki za zamenu.

KDTS-300S

Teleskopska klizna vrata DNG veoma su pouzdana i dizajnirana su sa posebnom pažnjom na udobnost i bezbednost korisnika.

KDH 300S

Visoki saobraćajni uslovi i  tihi rad, mogul biti unutrašnja i spoljna vrata, pruža najveću sigurnost svim pristupima, u bolničkim čistim sobama, hemijski/farmaceutski/prehrambenim objektima…

Naši partneri su renomirane kompanije i ustanove, a njihov odluka da koriste naše usluge u najboljem smislu nas preporučuje kao stručnog i pouzdanog saradnika, koji poštuje potrebe i želje svojih klijenata, predlaže najoptimalnija rešenja, i daje stalnu podršku u nesmetanom korišćenju ugrađenih sistema i opreme.