Zonski kontroler

Zonski kontroler

Uređaj je dizajniran da prikuplja podatke sa senzora i direktno ih prosleđuje na centralni server. Maksimalan broj senzora koji jedan kontroler može da opsluži je 112 komada.
Server i kontroler komuniciraju preko IP protokola.
Tehničke karakteristike
Radni napon: 12 V DC
Radna struja: 600 mA
Nazivna struja kontakta releja: 5A
Nazivni napon kontakta releja: 250 V AC
Zaštita: IP 44
Tip ulaza: suvi kontakti, aktivni niski
Radna temperatura: -25° C do +60° C

LED displej
Uređaj je dizajniran da prikaže broj slobodnih parking mesta po nivoima ili po parking zonama. Displej dobija informacije u realnom vremenu sa servera o broju nezauzetih parking mesta.
Tehničke karakteristike
Radni napon: 220 V AC
Zaštita: IP 44
Tip komunikacije: Ethernet
Radna temperatura: -25° C do +60° C
SmartPark terminal za ulaz i izlaz je veoma fleksibilan sistem koji obezbeđuje kontrolu na parkingu ulaza i izlaza. Njegov modularni softver i hardver su pogodni za objekat bilo koje veličine, u rasponu od velikih objekata na više lokacija do malih parking jedinica. SmartPark pokriva sve aspekte zahteva modernog parkinga kao što je izdavanje karata, verifikacija i očitavanje kartice. Napredna tehnologija bar kodova se koristi za prepoznavanje različitih karti za parking u rasponu od dugoročnih dozvola do karata po satu.

Svaki problem sa parkiranjem zahteva dobro rešenje: SmartPark je posebno dizajniran da ponudi visoku funkcionalnost u kompaktnom, praktičnom i elegantnom dizajnu. SmartPark je idealan u mešovitom parking okruženju gde parkiranjem posetilaca treba upravljati. SmartPark nudi profesionalno i ekonomično rešenje.