KDTS-300S DNG 2-krilna

klizna automatska vrata

KDTS-300S

NAJNAPREDNIJA TEHNOLOGIJA

Teleskopska klizna vrata DNG AUTOMATIC nude prednosti odlične fleksibilnosti u dizajnu gde su potrebna vrata sa širokim otvaranjem, a opet, raspoloživi prostor je mali i ograničen.

Teleskopska klizna vrata DNG AUTOMATIC su veoma pouzdana i dizajnirana su sa posebnom pažnjom na udobnost i bezbednost korisnika.

Visoki saobraćajni uslovi (DIN 18650: KLASA 3)
Gotovo nečujan rad
Unutrašnja i spoljna vrata
Najviši nivo bezbednosti pešaka

Naši partneri su renomirane kompanije i ustanove, a njihov odluka da koriste naše usluge u najboljem smislu nas preporučuje kao stručnog i pouzdanog saradnika, koji poštuje potrebe i želje svojih klijenata, predlaže najoptimalnija rešenja, i daje stalnu podršku u nesmetanom korišćenju ugrađenih sistema i opreme.