Protiv-požarne zavese od tekstila

TFF-E

Kada se otvori, tekstil se nalazi na osovini za namotavanje u kućištu od pocinkovanog čeličnog lima iznad otvora koji se zatvara.

TFF-EW

Može se koristiti kao varijanta za zatvaranje poda čak i na višoj poziciji za ugradnju, fasadama, horizontalno i kroz sisteme transportera vezanih za šinu.

TFF-EI

Pored zaštite od požara, oslanjamo se na upotrebu obnovljivih, reciklažnih i prirodnih sirovina za novu liniju proizvoda TFF-EI.

TFF-EH

Nevidljiva zaštita od požara! Nisu potrebne vođice žičanog kabla u grubom otvoru za horizontalne fleksibilne platnene protivpožarne zatvarače.

KGG Brandschutzsisteme nudi individualno prilagođena rešenja za zaštitu od požara koja pružaju optimalnu zaštitu za ljude, materijalnu imovinu i zgrade. Kao inovativna kompanija sa perspektivom u budućnost, već danas razmišljamo o proizvodima za zaštitu od požara, koji će odgovoriti budućim zahtevima.