Ultrazvučni senzor

Ultrazvučni senzor

Dizajniran da detektuje prisustvo vozila na parking mestu i to ga čini najvažnijim delom sistema za navođenje parkiranja.

Tehničke karakteristike:
Radni napon 36 V DC
Radna struja 15 mA
Potrošnja 0,54 V
Ugao detekcije 45°
Maksimalna udaljenost za detekciju vozila do 3m
Tip komunikacije CAN magistrala
Ožičenje senzora u liniji
Maksimalan broj senzora u jednom redu 112
Radna temperatura -25° C do +60° C
Uređaj detektuje vozila pod uglom od 45° i može se instalirati direktno na plafon ili na kablovske kanale. Preporučuje se da se koristi samo u zatvorenim garažama. Svaki senzor ima svoju IP adresu koja omogućava sistemu da prikuplja podatke sa svakog senzora pojedinačno. Senzori komuniciraju i primaju komande preko CAN bus protokola. LED svetlo, sa 3 različite boje (crvena, zelena i plava) je integrisano u senzor. Zelena i plava boja označavaju kada mesto nije zauzeto, dok crvena boja označava zauzeto mesto. 
*Napomena: Ovaj tip senzora može ispravno da radi samo sa SmartPark sistemom.

AUTOMATSKI REŽIM
Uređaj na standardnim parking mestima
Uređaj svetli zeleno za prazno parking mesto. Kada mesto postane zauzeto, uređaj signalizira server, koji zatim menja boju svetla u crvenu. Kada je parking mesto ponovo nezauzet, uređaj signalizira serveru, koji menja boju svetla u zelenu.
Uređaj na rezervisanim parking mestima
Ako postoji potreba da se rezerviše parking mesto, uređaj povremeno treperi zelenom i crvenom bojom, na rezervisanom parking mestu. Kada je parking mesto zauzeto, uređaj signalizira server, i promeni boju u crvenu. Kada parking mesto postane prazno, uređaji signaliziraju serveru da je došlo do promene, da je parking mesto prazno, i u zavisnosti od prethodne komande servera, uređaj svetli zeleno kao nezauzet ili povremeno trepćući zeleno i crveno označavajući da je mesto rezervisano.
Uređaj na parking mestima za invalidna lica
Uređaj svetli plavo za prazno parking mesto. Ako je parking mesto zauzeto, uređaj signalizira serveru, koji zatim menja boju svetla u crvenu. Kada parking mesto postane nezauzet, uređaj signalizira serveru koji zatim menja boju svetla u plavu.
Uređaj na rezervisanim parking mestima za invalidna lica
Ako postoji potreba za rezervisanjem parking mesta za osobe sa invaliditetom, uređaj povremeno treperi u plava i crvena boja na rezervisanom parking mestu. kada je parking mesto zauzeto, uređaj signalizira serveru, koji zatim menja boju svetla u crvenu. Kada je parking mesto postaje prazan, uređaj signalizira serveru da je došlo do promene, da je parking mesto nije zauzeto, a u zavisnosti od prethodne serverske komande, uređaj svetli plavo kao nezauzeto ili povremeno trepćući plavom i crvenom bojom što označava da je mesto rezervisano.

RUČNI NAČIN RADA
U ručnom režimu, uređaj signalizira serveru da li je parking mesto zauzeto ili ne. Kada uređaj signalizira serveru da je parking mesto nezauzeto/zauzeto, server zatim pravi odluka u kojoj boji će uređaj svetleti (zelena, plava, crvena ili trepćuće svetlo). za razliku od automatski režim, gde uređaj menja boju samog svetla, u zavisnosti od nenaprednosti unapred definisane parametre od strane servera, u ručnom režimu uređaj ne čini odluka o boji svetlosti sama po sebi, ali čeka da server to obezbedi informacije.

Svaki problem sa parkiranjem zahteva dobro rešenje: SmartPark je posebno dizajniran da ponudi visoku funkcionalnost u kompaktnom, praktičnom i elegantnom dizajnu. SmartPark je idealan u mešovitom parking okruženju gde parkiranjem posetilaca treba upravljati. SmartPark nudi profesionalno i ekonomično rešenje.