Sistem za automatsku naplatu i kontrolu parkiranja SmartPark predviđen je za objekte sa velikim brojem parking mesta i povećanom frekvencijom (tržni centri, supermarketi, hoteli, poslovne zgrade…). Sistem je veoma funkcionalan i prilagodljiv zahtevima korisnika, pogotovo u pogledu većeg broja povezanih parking jedinica i naplatnih mesta. Sistem za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima omogućava jednostavnu, automatizovanu kontrolu ulaska, izlaska i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima (delovi javnih površina ograđeni za potrebe parkiranja vozila, parking garaže, ulazi na parkirališta sajmova, ulazi na parking prostore poslovnih objekata sa mešovitim režimom ulaska npr. zakupljeni parking prostor i dnevna naplata i sl.)

SmartPark sistem je izuzetno jednostavan za korišćenje, zahteva minimalan napor za instalaciju i koristi minimum pokretnih delova, što znači da ima smanjene i pojednostavljene zahteve za održavanje. SmartPark koristi pouzdanu, proverenu tehnologiju bar kodova. Korišćenjem industrijskih standarda kao što je Microsoft operativni sistem, SQL baza podataka i standardna Ethernet konekcija između terminala, SmartPark stabilna funkcionalnost je zagarantovana.

Svaki problem sa parkiranjem zahteva dobro rešenje: SmartPark je posebno dizajniran da ponudi visoku funkcionalnost u kompaktnom, praktičnom i elegantnom dizajnu. SmartPark je idealan u mešovitom parking okruženju gde parkiranjem posetilaca treba upravljati. SmartPark nudi profesionalno i ekonomično rešenje.