3-krilna kružna automatska vrata

KA023

Vrata imaju širok spektar primene na objektima, počevši od hotela, banaka, aerodoma, poslovnih i tržnih centara, bolnica.

GEZE TSA 355

Model TSA 355 ima veoma širok spektar primena i može se koristiti univerzalno. Sa prečnikom u rasponu od 1800 mm do 4000 mm, tačno prava varijanta je uvek dostupna.

GEZE TSA 395

Model TSA 395 je optimalan izbor za zgrade sa centralnim pristupom sa visokom frekvencijom prolaza. Veliki segmenti vrata omogućavaju udobnost pristupa zgradi.

Brzina Vaših automatskih vrata može se prilagoditi saobraćaju koji prolazi u isto vreme uz poštovanje svih parametara bezbednosne tehnologije. Senzori i uređaji za aktiviranje podržavaju siguran prolaz kroz vrata. Visok stepenom varijabilnosti.