PowerDrive PL-HT GEZE 2-krilna

klizna automatska vrata

Od salona automobila do aerodroma, ECdrive se može fleksibilno koristiti u raznim situacijama instalacije. Najčešće instalirani proizvod u GEZE portfoliju kliznih vrata je pravi multipraktik. Kao automatski sistem kliznih vrata u tankom dizajnu i sa visinom poklopca od samo 100 mm, ECdrive nudi veliku slobodu dizajna. I, štaviše, takođe je pametan: ECdrive nezavisno otkriva i evidentira greške. Njegov nosač sa valjcima se sam čisti, što znači manje radova na održavanju.

GEZE PowerDrive PL-HT

Posebno snažan i precizan pogon, za velika i teška vratna krila i velike širine otvora. Inteligentno digitalno upravljanje, sa opcijama integrisanja sa postojećim kontrolnim, bezbedonosnim i upravljačkim sistemima na objektu. Takođe moguć u izvedbi sa redundatnim pogonom za puteve evakuacije, sa nehabajućom dvomotornom linijskom tehnikom. Vrlo tih pogon sa motorom kod koga nije prisutno habanje, integrisano baterijsko napajanje pri nestanku mrežnog, sa programibilnom funkcijom u slučaju nužde. Jednostavna montaža, puštanje u rad, podešavanje parametara i održavanje, zahvaljujući naprednom modularnom načinu izrade Mogućnost integrisanja u sisteme kontrole pristupa i sisteme za „pametno“ upravljanje zgradama. Proizvod je sertifikovan u skladu sa DIN 18650.

Za 1-krilne sisteme
Za 2-krilne sisteme

Naši partneri su renomirane kompanije i ustanove, a njihov odluka da koriste naše usluge u najboljem smislu nas preporučuje kao stručnog i pouzdanog saradnika, koji poštuje potrebe i želje svojih klijenata, predlaže najoptimalnija rešenja, i daje stalnu podršku u nesmetanom korišćenju ugrađenih sistema i opreme.