GEZE TSA 395

GEZE TSA 395

Model TSA 395 je optimalan izbor za zgrade sa centralnim pristupom sa visokom frekvencijom pristupa. Veliki segmenti vrata omogućavaju udobnost pristup zgradi. Ovo omogućava bezbedno rukovanje velikim protokom posetilaca i stvaranje reprezentativnih ulaza na fasadu. TSA 395 je dostupna kao verzija sa 3 ili 4 lista do prečnika od 6000 mm. Dostupan je i raznovrsni izbor u dizajnu površina i boja. Noćno zatvaranje kao dodatna opcija može se izabrati. Dostupna je samo automatska varijanta zbog veličine sistema vrata. Centralna oblast može opciono biti opremljena vitrinom za dalji individualni dizajn, na primer u reklamne svrhe.
Sistem vrata je testiran i sertifikovan prema EN 16005.
Zahvaljujući opciono dostupnim preklopnim krilima (izbijanje), kružna vrata su takođe pogodna za upotrebu na putevima za bekstvo i spasavanje, u zavisnosti od potrebne širinoe puta za evakuaciju.
Ova varijanta vrata je optimalan izbor za projekte sa sledećim zahtevima:
• Visok kapacitet osoba
• Visoka pogodnost pristupa
• Visok stepen prilagođavanja prečnika, visine, karakteristika i opcija
• Verzija sa 3 ili 4 lista, sa i bez vitrine
Ovaj model je posebno pogodan za tržne centre, prodavnice nameštaja ili aerodrome.

Kružna vrata GEZE mogu biti prilagođena za svaki individualni projekat. Dostupne su različite opcije i verzije. Nudimo vrata za svaki ulaz.