KBB KAP100

KAP100

KAP100 kružna reklamna vrata trenutno predstavljaju najveće dostignuće u pogledu dizajna i mogućnosti na svetskom tržištu. Zadržala su sve glavne karakteristike osnovnog modela sa dva krila KA022, i redizajnirana su u skladu sa komercijalnim zahtevima. Osnovna karakteristika je da se obod vrata sastoji iz više „izloga“ koji se koriste kao savršeno mesto za postavljanje reklamnih panoa. Vrata su modernog dizajna, jedinstvenog i atraktivnog stila koji je idealan za šoping centre, supermarkete, poslovne zgrade i banke.

Brzina Vaših automatskih vrata može se prilagoditi saobraćaju koji prolazi u isto vreme uz poštovanje svih parametara bezbednosne tehnologije. Senzori i uređaji za aktiviranje podržavaju siguran prolaz kroz vrata. Visok stepenom varijabilnosti.

asdgadag sdgdfgsd