Proizvodi

GEZE sistemi kliznih vrata su izuzetno uski. Uprkos tome, pogoni vrata su prilično snažni i pomeraju velika i teška klizna vrata.

SlimDrive

Niska ukupna visina i, kao takva, jasna linija dizajna – ovo su prodajni argumenti Slimdrive automatskih sistema kliznih vrata. Tanak i filigranski, savršeno se uklapa u staklene fasade.

DNG sistemi kliznih vrata koriste se u širokom spektru komercijalnih i industrijskih aplikacija. Upotreba: unutrašnja i spoljna vrata.

KDTS-300S

Samokonfiguracija kontrolnog sistema, mehanizam za automatsko vraćanje kada se otkrije prepreka, funkcija impulsa ključa za hitne slučajeve …

Naši partneri su renomirane kompanije i ustanove, a njihov odluka da koriste naše usluge u najboljem smislu nas preporučuje kao stručnog i pouzdanog saradnika, koji poštuje potrebe i želje svojih klijenata, predlaže najoptimalnija rešenja, i daje stalnu podršku u nesmetanom korišćenju ugrađenih sistema i opreme.