SLIMDRIVE SL NT GEZE 1-krilna

klizna automatska vrata

Od salona automobila do aerodroma, ECdrive se može fleksibilno koristiti u raznim situacijama instalacije. Najčešće instalirani proizvod u GEZE portfoliju kliznih vrata je pravi multipraktik. Kao automatski sistem kliznih vrata u tankom dizajnu i sa visinom poklopca od samo 100 mm, ECdrive nudi veliku slobodu dizajna. I, štaviše, takođe je pametan: ECdrive nezavisno otkriva i evidentira greške. Njegov nosač sa valjcima se sam čisti, što znači manje radova na održavanju.

SlimDrive SL NT

Inteligentno digitalno upravljanje zauzimajući minimalan prostor. Varijante Slimdrive pogonske serije sa visinom od samo 7 cm savršeno se uklapaju u arhitekturu svake zgrade i pružaju raznovrsne mogućnosti primene. Vrlo tih pogon sa motorom kod koga nije prisutno habanje, integrisano baterijsko napajanje pri nestanku mrežnog, sa programibilnom funkcijom u slučaju nužde. Jednostavna montaža, puštanje u rad, podešavanje parametara i održavanje, zahvaljujući naprednom modularnom načinu izrade. Moguć i u izvedbi sa redundatnim pogonom za puteve evakuacije, sa nehabajućom dvomotornom linijskom tehnikom, inteligentnim digitalnim upravljanjem, sa opcijama integrisanja sa postojećim kontrolnim, bezbedonosnim i upravljačkim sistemima na objektu. Sve funkcije su integrisane u jednoj upravljačkoj jedinici, bez potrebe za dodatnim modulima. Proizvod je sertifikovan u skladu sa DIN 18650

Za 1-krilne sisteme
Za 2-krilne sisteme

Naši partneri su renomirane kompanije i ustanove, a njihov odluka da koriste naše usluge u najboljem smislu nas preporučuje kao stručnog i pouzdanog saradnika, koji poštuje potrebe i želje svojih klijenata, predlaže najoptimalnija rešenja, i daje stalnu podršku u nesmetanom korišćenju ugrađenih sistema i opreme.