KDH 300S DNG 1-krilna

klizna automatska vrata

KDH 300S

Hermetik 2-krilna automatska klizna vrata

FUNKCIJE
- Senzori za nadzor i sistem sigurnosnih senzora
- Samokonfiguracija kontrolnog sistema
- Mehanizam za automatsko vraćanje kada se otkrije prepreka
- Automatsko prepoznavanje težine vrata i sistem kontrole širine otvora
- Zatvaranje sa zadržavanjem<-- pritiskom na dugme vrata se zatvaraju bez preokreta
- Push and Go <-- bez senzora
- Funkcija senzora bočnog skeniranja
- Funkcija impulsa ključa za hitne slučajeve
REŽIMI RADA
- Visoki saobraćajni uslovi I Tihi rad
- Unutrašnja i spoljna vrata
- Pruža najveću sigurnost svim pristupima
- U bolničkim čistim sobama
- Hemijski/farmaceutski/prehrambeni objekti
OPCIJE
- Sistem rezervne baterije za hitne slučajeve
- Sistem mehaničkih električnih brava
- Programski prekidač
- Taster Select Svitch

Naši partneri su renomirane kompanije i ustanove, a njihov odluka da koriste naše usluge u najboljem smislu nas preporučuje kao stručnog i pouzdanog saradnika, koji poštuje potrebe i želje svojih klijenata, predlaže najoptimalnija rešenja, i daje stalnu podršku u nesmetanom korišćenju ugrađenih sistema i opreme.