Olovna za bolnice

klizna automatska vrata

OLOVNA VRATA NA ZAHTEV

Bolnička krilna vrata (1-krilna i 2-krilna) sa olovom

Vrata sa klasičnim sistemom otvaranja možemo izraditi u 1-krilnoj ili 2-krilnoj verziji sa olovom u zavisnosti od potreba u bolnici.

Bolnička klizna vrata (1-krilna i 2-krilna) sa olovom

Vrata specijalnih namena sa olovom predviđena za brzo i otvaranje i zatvaranje, naročitoo u hitnim slučajevima intervencije.

Naši partneri su renomirane kompanije i ustanove, a njihov odluka da koriste naše usluge u najboljem smislu nas preporučuje kao stručnog i pouzdanog saradnika, koji poštuje potrebe i želje svojih klijenata, predlaže najoptimalnija rešenja, i daje stalnu podršku u nesmetanom korišćenju ugrađenih sistema i opreme.