Servis

PRIJAVA KVARA: popunite formular


Kvalitetan Servis

Posebno mesto u našem poslovanju zauzima obaveza da korisnicima naših usluga i ugrađenih proizvoda, dajemo garantni rok za funkcionisanje predmetne opreme od 2 godine, u okviru kojeg garantujemo nesmetan rad i korišćenje ugrađene opreme. U okviru ovog roka, a naravno i po isteku istog, preporučujemo i nudimo održavanje ugrađene opreme u formi redovnog i preventivnog servisa, koji prvenstveno služi da bi se očuvale performanse i kvalitet ugrađene opreme. Ovu vrstu usluge koja je po nama posebno važna za svaki naš proizvod u eksploataciji, vršimo na 3-mesečnom, 6-mesečnom ili godišnjem nivou, po želji naših korisnika ali i uz sugestiju sa naše strane, imajući u vidu stepen opterećenosti kao i frekvenciju korišćenja opreme.

Servis najpoznatijih brendova

Pored redovnog preventivnog servisiranja opreme našim korisnicima nudimo i interventno servisiranje sa zamenom oštećenih delova originalnim u najkraćim rokovima. PRIJAVITE KVAR SLANJEM FORMULARA u periodu od 24/7 tokom cele godine; vršimo usluge servisa na celoj teritoriji Srbije u najkraćim rokovima, kompletna tehnička i logistička opremljenost takođe nas izdvajaju od konkurencije, posebno nas preporučuju i čine Vašim pouzdanim parterom. Potpisani Ugovori o servisiranju garantuju Vam prioritetnu uslugu, kao i poseban stepen brige o korisniku, prednost pri izlascima kao i vođenje servisnih knjižica ugrađene opreme.

Iskustvo – Kvalitet

Na kraju ističemo i dugogodišnje radno iskustvo, zavidnu tehničku i logističku obučenost naših servisnih ekipa, koja nam omogućava da rešimo svaki problem nastao u eksploataciji, bilo opreme koju je ugradilo preduzeće Alumatik plus ili neko drugi. Spisak kompanija koje koriste naše usluge je naša najbolja preporuka – pridružite nam se!


Telefon: 064 6400 280


U mogućnosti smo da servisiramo opremu renomiranih svetskih proizvođača: 
 
 Automatska vrata (Geze, DNG, KBB...)
 Automatske parking rampe (Key, Nice, ...)
 Protiv-dimne zavese (KGG) 
 Protiv-požarne zavese (KGG)

Pružamo najkvalitetniju uslugu na tržištu