2-krilna kružna automatska vrata

KA022

KBB-ov vrhunski dizajn za kružna vrata obezbeđuju impozantan ulaz u bilo koju zgradu, dok istovremeno služe i kao vazdušna komora, kako bi se minimizirali gubici grejanja i klimatizacije zgrade, čime se maksimiziraju uštede energije.

KAP100

Zadržala su sve glavne karakteristike osnovnog modela sa dva krila KA022, i redizajnirana su u skladu sa komercijalnim zahtevima. Osnovna karakteristika je da se obod vrata sastoji iz više „izloga“ koji se koriste kao savršeno mesto za postavljanje reklamnih panoa.

Brzina Vaših automatskih vrata može se prilagoditi saobraćaju koji prolazi u isto vreme uz poštovanje svih parametara bezbednosne tehnologije. Senzori i uređaji za aktiviranje podržavaju siguran prolaz kroz vrata. Visok stepenom varijabilnosti.