KGG protiv-dimne zavese

Tekstilne dimne barijere

Kada se otvori, tekstil se nalazi na osovini za namotavanje u kućištu od pocinkovanog čeličnog lima iznad otvora koji se zatvara. Ožičenje sa funkcionalnim integritetom nije potrebno zbog principa zaštite od gravitacije.

Prohodna tekstilno dimna barijera

Može se koristiti kao varijanta za zatvaranje poda čak i na povišenoj poziciji za ugradnju, na fasadama (unutrašnje ili spoljašnje), horizontalno (tip proizvoda TFF-H) i kroz sisteme transportera vezanih za šinu.

Dimna barijera od krute tkanine

Dimna barijera od krute tkanine, koja se naziva i fiksna ploča, sastoji se uglavnom od tkanine, koja je na vrhu opremljena ramom. Standardno, lanac je umetnut u donji deo radi povećanja težine.

Najkvalitetnija ponuda

KGG Brandschutzsisteme nudi individualno prilagođena rešenja za zaštitu od požara koja pružaju optimalnu zaštitu za ljude, materijalnu imovinu i zgrade. Kao inovativna kompanija sa perspektivom u budućnost, već danas razmišljamo o proizvodima za zaštitu od požara, koji će odgovoriti budućim zahtevima.