KBB KA023

KA023

Automatska kružna vrata KA023 su elegantna i ekonomična vrata koja se proizvode sa tri ili četiri krila i koja se koriste uglavnom kao sredstvo za povećanje energetske efikasnosti na objektu. KA023 označava najviše standarde u „vazdušnoj zaštiti“, gde se prvenstveno misli na prodor toplog/hladnog vazduha i smanjenju energetskih troškova, a pokazala su se kao jako dobar zaštitnik od uticaja prašine. Vrata poseduju standardan nivo zaštite, s tim da se po zahtevu korisnika mogu isporučiti i sa dodatnim opcionim sigurnosnim sistemima i senzorima. Vrata imaju širok spektar primene na objektima, počevši od hotela, banaka, aerodoma, poslovnih i tržnih centara, bolnica.

Brzina Vaših automatskih vrata može se prilagoditi saobraćaju koji prolazi u isto vreme uz poštovanje svih parametara bezbednosne tehnologije. Senzori i uređaji za aktiviranje podržavaju siguran prolaz kroz vrata. Visok stepenom varijabilnosti.

asdgadag sdgdfgsd